Ram tôm đất qui nhơn

Một số lợi ích khi khách hàng lựa chọn chả rôm tôm đất Hồng Hạnh.

chả rôm tôm đất Hồng Hạnh là sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại Qui Nhơn.

Chả rôm tôm đất Hồng Hạnh đã được công nhận là sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Bình Định.

Sản phẩm chả rôm tôm đất được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm đã đạt công bố quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chả rôm được chọn rất kỹ từ nguyên liệu đầu vào như tôm, thịt heo, mỡ heo.